„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

 Operacja pn. „Utworzenie firmy produkcyjno-handlowo-usługowej w zakresie produkcji wewnętrznych i zewnętrznych przysłon okiennych oraz bram garażowych.” mająca na celu utworzenie firmy produkcyjno-handlowo-usługowej z zakresu produkcji, sprzedaży i montażu przysłon okiennych oraz bram garażowych poprzez zakup niezbędnych maszyn i urządzeń oraz samozatrudnienie i utworzenie dodatkowego miejsca pracy do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana jest w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.